COOPERATIVE DEVELOPMENT AUTHORITY AY NAKIKIISA SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019

Alinsunod sa Proklamasyon Blg. 1041 s. 1997 na nagtatalaga ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa at sa deklarasyon ng UNESCO na 2019 Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika, ang Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng mga Kooperatiba o Cooperative Development Authority (CDA) ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019 mula Agosto 1-31, 2019