PAHATID SA BAGONG TAON 2015

Sa mga pinagpipitagan kong mga kawani ng Cooperative Development Authority: Isang masagana, mapayapa, at maligayang Bagong Taon. Nawa’y ang 2015 ay magdulot ng higit na kabuluhan sa ating paglilingkod sa bayan.

Sa pagsalubong natin sa 2015, minsan pa’y ating sariwain ang ilang mahalagang tagumpay noong 2014.