TANGKILIKIN ANG SARILING ATIN

Ito ang sinasaad sa ensiklikal ni Pope Paul VI na Populorum Progressio kung saan binigyang diin na ang paglaban sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pagtataguyod sa karapatan ng tao kundi pagpapalago ng buong pagkatao. – https://www.veritas846.ph

Read More…