Cooperative Advocacy Run 4 Ps | 12-12-12: Message of Adm. Nelon B. Alindogan

Sa lahat ng gumising nang maaga, o di nakatulog kahihintay sa araw na ito, sa lahat ng tumakbo, lumakad, nakisaya, nakisama at iba pa ngayong umagang ito, nais ko kayong batiin ng isang magandang umaga sa inyong lahat and a big, warm of applause to all of us who finished the 2, 3, 5 kilometer Cooperative Advocacy Run 4 Ps!

We are here today to celebrate and at the same time conclude the International Year of Cooperatives after a year of activities, programs and events nationwide. Firstly, the Cooperative Development Authority would like to acknowledge the time and effort of our partners who made this Cooperative Advocacy Run possible — the CDA Manila Extension Office, in partnership with the Youth of Fatima Organization and sponsors.