PINAGDANLAYAN RURAL IMPROVEMENT CLUB MULTI-PURPOSE COOPERATIVE (PRICMPC)

Pinagdanlayan, Dolores, Quezon

Isa sa mga maunlad na Agrarian Reform Beneficiaries Organization (ARBOs) ng DAR Quezon 1 ay ang PRICMPC. Subalit dahil sa pandemyang patuloy na lumaganap sa ating kapanahunan, isa din sila sa mga kooperatibang lubhang naapektuhan nito.