CDA NCR EO

L/G Floor, Edsa Grand Residences, No. 75 Corregidor Street, Corner EDSA, Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City 1105

Taguig City Pamaskong Handog para sa Espesyal na mga Kabataan

December 2, 2023: Naganap ang Kooperatibang Pamaskong Handog para sa 153 espesyal na mga Kabataan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na kaloob ng Marsman Employees Development Cooperative. Pinangunahan ang pagbibigay ng mga Pamaskong Handog ng kanilang Pangulo na si Gng. Marivic N. Orasa at iba pang mga Opisyales. Katuwang ang Taguig Cooperative Development Office, sa pamumuno ni Bb. Lecira V. Juarez at ng Taguig Persons With Disabilities Affairs Office (PDAO), sa pamumuno ni G. Hilario B. Supas sa pagsasakatuparan ng programa para sa mga kabataang may espesyal na pangangailangan. Kasama din sa programa si Taguig CDS II, Marilou M. Valencia, Taguig CDO Staff at G. Russell Baldomar, Exec. Officer ng COUNTPA. Naganap ang pamamahagi ng mga pamaskong handog sa Taguig Lakeshore Hall, C6 Road, Lower Bicutan, Taguig City.